Nasza oferta

Oczyszczalnie ścieków typu VH dla 6 do 60 obywateli statystycznych (EO) są przeznaczone do oczyszczania ścieków z domów jednorodzinnych, zespołów domów, domów wielorodzinnych i innych obiektów (restauracje, hotele, zakłady, szkoły, przedszkola itp.). Pracują one na zasadzie mechaniczno - biologicznej i służy do czyszczenia w kanalizacji ściekowej ze wszystkich źródeł składników organicznych (kuchnia, łazienka, WC itp.).

Oczyszczalnie są zaprojektowane z uwzględnieniem norm i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej (EN 12566 - 3). Odznaczają się wysoką odpornością na działanie środowiska i długą żywotnością. Oczyszczalnie umożliwiają nowoczesną i ekonomiczną utylizację ścieków. Eksploatacja oczyszczalni jest niezawodna nawet przy przeciętnym, przerywanym dopływie ścieków oraz w okresie zimowym.


Jakość wody w odpływie z oczyszczalni odpowiada wymaganiom higienicznym i wodno gospodarczym. Do zapewnienia odpowiedniej jakości wyczyszczonej wody wymagane jest odpowiednie prowadzenie oczyszczalni, jej dobra obsługa i przestrzeganie ustalonych parametrów technicznych i technologicznych dla oczyszczalni.

Oczyszczone ścieki można spuszczać bezpośrednio do cieku wodnego. W przypadku, gdy nie ma do dyspozycji wód powierzchniowych ścieki po oczyszczeniu można odprowadzać do wód podziemnych przez obiekt zapewniający wsiąkanie.

Pozostały osad czynny można wykorzystać jako składnik do nawożenia krzewów upiększających (krzaki, kwiaty, powierzchnie zielone) albo zakompostować, czy złożyć na wysypisku publicznym.

Części oczyszczalni ścieków:

 • Walcowy zbiornik wodoszczelny (z ewentualną nadbudową)
 • Wyposażenie technologiczne
 • Osłona
 • Przyłącza do rurociągu wlotowego i wylotowego
 • Sprężarka
 • Układ napowietrzania
 • System pompowy

Opis procesu oczyszczalni

Ścieki dopływają rurociągiem wlotowym do wstępnej przestrzeni denitryfikacji. Tutaj znajduje się kosz prętowy, który służy do zatrzymania większych zanieczyszczeń mechanicznych. Ścieki przepływają następnie do pierwotnej przestrzeni utleniającej (która posiada układ napowietrzania z elementem napowietrzającym). Potem woda przedostaje się do głównej przestrzeni denitryfikującej, gdzie następuje przechwycenie lekkich wypłukanych w procesie flotacji (pływających ) cząsteczek i cząsteczek szybko sedymentujących. W przestrzeni denitryfikacyjnej dochodzi jednocześnie do usunięcia zanieczyszczeń azotowych ze ścieków. Ścieki przepływają następnie do głównej przestrzeni utleniania, gdzie znajduje się główny system napowietrzający zakończony koło dna elementem (ami) napowietrzającym. Za jego pośrednictwem sprężarka dostarcza do przestrzeni utleniania niezbędną ilość powietrza.
 
Działalność mikroorganizmów powoduje tutaj usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych i azotanów. Z przestrzeni utleniania woda przepływa do przestrzeni separującej. W separatorze następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonej wody. Osad czynny sedymentuje na dnie przedziału separatora a oczyszczona woda wypływa przez odpływ z oczyszczalni. Oczyszczalnia jest wyposażona w system przepompowywania (recyrkulacji), który składa się z dwóch pomp powietrza (tzw. mamut). Są one "napędzane" powietrzem ze sprężarki i przepompowują osad czynny pomiędzy przestrzeniami w oczyszczalni. Jedna z nich przepompowuje osad czynny z dna przestrzeni separatora z powrotem do przestrzeni aktywacji (recyrkulacja zewnętrzna) a druga przepompowuje osad czynny pod kosz prętowy (recyrkulacja wewnętrzna). Żeby zwiększyć skuteczność procesu oczyszczania przestrzeń separatora jest dodatkowo wyposażona w dwustronne hydropneumatyczne urządzenie do oczyszczania powierzchni wody. Ten system doczyszczania powierzchni zapewnia czyszczenie powierzchni wody w separatorze (a przez to rozdrobnienie ewentualnie wypłukanego osadu czynnego) oraz w razie potrzeby doczyszczenie powierzchni (z lekkich zanieczyszczeń pływających po powierzchni). Wszystkie systemy oczyszczalni są sterowane zaworami znajdującymi się w rozdzielaczu.

Jakość oczyszczonych ścieków

Oczyszczalnia typu VH osiąga wysoki stopień oczyszczania 98,6% przy małym zużyciu energii elektrycznej. Oczyszczalnia jest zaprojektowana jako mało obciążony system o czasie przetrzymywania od 24 do 72 godzin i całkowitą stabilizacją osadu czynnego. Wytwarzanie osadu czynnego jest przy tym minimalne.

Zalety oczyszczalni typu VH:
 • wysoka jakość oczyszczania
 • małe koszty inwestycji
 • małe koszty eksploatacji
 • prosty i łatwy montaż
 • bezgłośne i bezzapachowe działanie
 • długi czas użytkowania
 • możliwość odzyskania i ponowne zużycie wody
 • małe wymiary
 • prosta w obsłudze
Oferujemy profesjonalne przydomowe oczyszczalnie ścieków, typu VH 6 do VH 50.


 

Poniżej dokładna specyfikacja proponowanego przez nas produktu:

Typ Obyw. stat. Dopływ Wejść BZT5 Śr. oczyszcz. Wys. oczyszcz. Wys. dopływu Wys. odpływu Dopływ odpływ Ciężar Napięcie Pobór mocy
EO m3/d kg/d m m m m mm kg V kW
VH6 do 6 0,81 0,36 1,40 1,80 1,30 1,15 110 75 230 0,06
VH8 4-10 1,35 0,60 1,40 2,10 1,60 1,45 110 95 230 0,08
VH10 5-12 1,62 0,72 1,75 2,10 1,60 1,45 160 110 230 0,12
VH12 6-15 2,03 0,90 1,80 2,10 1,85 1,60 160 145 230 0,12
VH15 7-18 2,43 1,08 1,90 2,10 1,85 1,60 160 170 230 0,14
VH18 9-20 2,70 1,20 2,20 2,10 1,85 1,60 160 195 230 0,14
VH20 10-25 3,38 1,50 2,40 2,10 1,85 1,60 160 205 230 0,33
VH25 12-30 4,05 1,80 2,40 2,40 2,15 1,90 160 220 400 0,55
VH30 14-36 4,86 2,16 2,50 2,40 2,15 1,90 160 230 400 0,55
VH35 17-40 5,40 2,40 2,70 2,40 2,15 1,90 160 240 400 0,55
VH40 19-48 6,48 2,88 2,90 2,40 2,15 1,90 160 265 400 0,75
VH45 22-50 6,75 3,00 3,10 2,40 2,15 1,90 160 280 400 0,75
VH50 24-60 8,10 3,60 3,20 2,40 2,15 1,90 160 300 400 0,75

EO = jeden obywatel statystyczny = 135 l wody / osoba.dzień = 60 g BZT5 / osoba.dzień

P.P.H.U. MARECO, Ulasek 36a, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski, tel. +48 507 823 352

Ulasek 36a, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski